Badanie Kleszcza

Badanie kleszcza – Cena i Zakres

Czym jest badanie kleszcza?

Badanie kleszcza jest genetycznym badaniem laboratoryjnym, którego celem jest stwierdzenie, czy badany kleszcz był nosicielem jednej za chorób odkleszczowych. Dzięki temu w przypadku wyniku ujemnego możemy wykluczyć możliwość zakażenia, zaś w przypadku wyniku dodatniego oszacować ryzyko i przyśpieszyć dalszą diagnostykę oraz leczenie.

W laboratorium Blumed badanie kleszcza przeprawadzamy metodą Real-Time PCR, która jest bardzo dokładna oraz szybka.

Jak realizowane są badania kleszczy?

Zamów badanie na naszej stronie, a następnie zapakuj kleszcza do paczki i prześlij na adres laboratorium Blumed: Klecińska 125, 54-413 Wrocław

Dlaczego Warto Wykonać Badanie Kleszcza

Istnieje szereg powodów dla których warto wykonać badanie kleszcza. Oto najważniejsze z nich:

1. Badanie kleszcza umożliwia wykluczenie zakażenia chorobami przenoszonymi przez kleszcze

Badanie kleszcza umożliwia to co nie jest możliwe dzięki żadnej innej metodzie – umożliwia wykluczenie zakażenia, np. boreliozą już kilka dni po usunięciu kleszcza ze skóry. Mówimy o wykluczeniu, ponieważ skuteczność badania, ze względu na to, że jest to badanie genetyczne, posiada skuteczność wynoszącą blisko 100%. Badanie to może posłużyć do wykluczenia możliwości zarażenia, nie służy zaś do potwierdzenia aktywnego zarażenia.

2. Bardzo wysoka skuteczność badania

Badanie kleszcza jest badaniem genetycznym, a zatem ze swej specyfiki jest badaniem bardzo czułym i skutecznym. Badanie w Laboratorium Blumed przeprowadzamy metodą Real Time PCR, która cechuje się wyjątkową czułością, co umożliwia wykrycie nawet niewielkiej ilości wirusów i bakterii w badanej próbce.

3. Wynik w kilka dni po ukąszeniu

Badanie kleszcza umożliwia uzyskanie wyników bardzo szybko – w ciągu kilku dni roboczych od momentu usunięcia kleszcza. Umożliwia to redukcję stresu związanego z możliwym zakażeniem oraz ułatwia wcześniejsze podjęcie leczenia, jeśli jest ono konieczne.

4. Umożliwia szybkie podjęcie leczenia

Ograniczeniem w przypadku tradycyjnych metod badania przeprowadzanych z krwi pacjenta jest to, że na takie badania trzeba poczekać 6 tygodni, aby móc je wykonać. Wynik dodatni badania kleszcza może ukierunkować i przyśpieszyć podjęcie leczenia. Szybkie wdrożenie leczenia jest niezwykle ważne w przypadku borrelii, bowiem uniemożliwia przejście choroby w stadium przewlekłe w którym jest już bardzo trudna do wyleczenia.

5. Tradycyjne badania z krwi dają często wyniki fałszywie dodatnie i fałszywie ujemne

W przypadku badania kleszcza wyniki fałszywie dodatnie są w zasadzie wykluczone, zaś fałszywie ujemne skrajnie nieprawdopodobne. Skuteczność badania jest zbliżona do 100%

W jaki sposób należy wysłać kleszcza do badania?

1.Po usunięciu kleszcza ze skóry, należy go zapakować do woreczka strunowego lub pojemnika służącego do badania moczu.

2. Tak włożonego kleszcza następnie wkładamy do dodatkowego woreczka. Dodatkowa ochrona służy temu, żeby kleszcz nie wydostał się w transporcie nawet w przypadku zgniecenia pojemnika..

3. Wkładamy tak zapakowaną próbkę do paczki.

4.  Jeśli zamówiliśmy przyjazd kuriera przez stronę – drukujemy list przewozowy, który przyszedł na maila.  Kleszcza możemy też nadać samodzielnie u kuriera lub w placówce pocztowej.

Niezbędne dane na przesyłce:

  • imię i nazwisko
  • telefon kontaktowy

 

Jak szybko uzyskam wyniki badania?

Wynik wysyłamy na podanego maila w terminie do 7 dni roboczych. Jest to termin maksymalny, średni czas oczekiwania na wynik jest szybszy i wynosi około 3-4 dni robocze

Czy badanie jest pewne w 100%?

Metoda  Real Time PCR cechuje się blisko 100% skutecznością w wykrywaniu patogenów. Metoda jest bardzo czuła oraz specyficzna, co oznacza, że w praktyce nie jest możliwe uzyskanie wyników fałszywie dodatnich.

Kleszcz jest bardzo dobrym materiałem badawczym, ze względu na to, że patogeny występują w nim w znacznej koncentracji. Dzięki temu możliwe jest stosunkowo łatwe wykrycie bakterii i wirusów bytujących w kleszczu.

Musimy pamiętać, żeby dostarczyć wszystkie kleszcze do badania, które nas ukąsiły w przypadku ukąszenia mnogiego. Dzięki temu możemy być pewni dostarczonego przez laboratorium wyniku.

Badanie kleszcza nie wyklucza przeprowadzenia badań z krwi pacjenta, w tym badania LTT, które można zamówić poprzez stronę laboratorium Blumed.

 

Czy istotne jest szybkie wykrycie boreliozy?

Tak, jest to bardzo ważne ze względu na to, że stadium przewlekłe boreliozy jest często bardzo trudne w leczeniu.

Badanie kleszcza umożliwia szybkie wykluczenie boreliozy lub w przypadku wyniku pozytywnego ukierunkowanie dalszej diagnostyki oraz leczenia.

Jakie gatunki boreliozy są badane w waszym laboratorium?

Badanie w kierunku boreliozy obejmuje następujące gatunki:

Borrelia sensu lato (B. sensu stricte burgdorferi sensu stricto, B. garinii i B. afzelii, B. spielmanii, B.  japonica, B. takunii, B. carolinensis, B.americana, B. sinica, B. recurrentis, B. hermsii).

Badane są zatem wszystkie gatunki występujące na terenie Polski.

Jak szybko kleszcz powinien zostać dostarczony do badania?

Ze względu na wagę otrzymania jak najszybszego wyniku warto przesłać kleszcza jak najszybciej, najlepiej w ciagu kilku dni od jego usunięcia.

Kleszcz przesłany do badania nie musi być żywy.

Do czasu wysyłki warto włożyć kleszcza do lodówki, co przedłuża trwałość próbki.

 

 

 

W jaki sposób przesłać próbkę do badania?

Najbezpieczniej wysyłać kleszcza w paczce, ponieważ chroni to zawartość przesyłki przed zgnieceniem.

Najlepiej wybrać wysyłkę kurierem, ze względu na krótki czas dostawy. U większości dostawców dostawa przesyłek jest realizowana następnego dnia roboczego.

 

W przypadku badania na obecność wirusa odkleszczowego zapalenia mózgu (TBEV) najlepiej, gdyby udało się dostarczyć do laboratorium żywego osobnika.

Co w przypadku jeśli stan kleszcza uniemożliwi przyjęcie badania?

W bardzo rzadkich przypadkach zdarza się, że diagnosta w laboratorium stwierdza, że kleszcz nie nadaje się do badania. Dotyczy to szczególnie sytuacji, kiedy zostanie dostarczony fragment kleszcza nienadający się do zbadania.

W takim przypadku klient nie ponosi kosztów badania, a środki zostają mu zwrócone.

Czy zamrożony kleszcz nadaje się do badania?

Zamrożenie a następnie rozmrożenie kleszcza może wpłynąć na wynik badania kleszczowego zapalenia mózgu. W przypadku pozostałych chorób odkleszczowych nie ma to dużego wpływu na detekcję pozostałych patogenów.

W przypadku zamrożenia kleszcza najlepiej dostarczyć go do laboratorium zamrożonego. W przypadku wysyłki kleszcza możliwa jest wysyłka w suchym lodzie.

 

Czy badanie jest odsyłane do innego laboratorium?

Badanie jest przeprowadzane w naszym laboratorium. Kleszcze nie są nigdzie odsyłane. Badamy kleszcze od wielu lat i mamy w tym względzie bardzo duże doświadczenie, które pozwala nam na świadczenie usług najwyższej jakości.

Jak wyciągnąć kleszcza ze skóry?

Kleszcza najbezpieczniej jest wyciągnąć specjalnym narzędziem do wyciągania kleszczy, takim jak np. lasso czy kleszczołapka.  W przypadku, gdy nie jest to możliwe, możemy skorzystać z pęsety.

Ważne jest jak najszybsze wyciągnięcie kleszcza.

Kleszcza należy uchwycić jak najbliżej skóry i pewnym ruchem  wyciągnąć go pociągając do góry (jednak bez wykręcania).  Ważne jest, żeby uniknąć zaciskania przyrządu na jego odwłoku, aby nie zwiększać ryzyka zakażenia.

Po przeprowadzeniu całej operacji, należy zdezynfekować ranę  oraz umyć ręce.

Uwaga! Nie należy smarować kleszcza tłuszczem lub innymi środkami, które mogłyby go podrażnić, gdyż znacznie zwiększa to ryzyko zakażenia.

(1)

Czy powinno się brać antybiotyk profilaktycznie po ukąszeniu?

Oficjalne zalecenia lekarskie odradzają antybiotykoterapię profilaktyczną. Zanim podejmiemy antybiotykoterapię możemy wykonać badanie kleszcza, które może pozwolić nam uniknąć niepotrzebnego leczenia.

Antybiotykoterapia w przypadku boreliozy jest dosyć długotrwała, trwa bowiem od 14 do 30 dni . Zatem o ile jest to możliwe warto spróbować jej uniknąć.

 

 

Czy możliwe jest opłacenie badania zwykłym przelewem?

Tak, istnieje możliwość płatności zwykłym przelewem.

W przypadku wyboru tej formy płatności prosimy o kontakt na maila: kontakt@blumedpoland.pl z podaniem danych osobowych:

– imię i nazwisko

– telefon

– adres mailowy na który wysłany zostanie wynik

Przelewu należy dokonać na następujące dane:

Numer rachunku:26 1140 2004 0000 3302 7590 3250

Nazwa firmy:  Blumed  sp. z o.o.

Adres: 54-413 Wrocław, ul. Klecińska 125

Scroll to Top