Badanie LTT – specjalistyczny test w kierunku Boreliozy

Celem badania LTT jest stwierdzenie lub wykluczenie występowania aktywnej infekcji boreliozą, a także monitorowanie skuteczności antybiotykoterapii w leczeniu boreliozy.

___________________________________________________________________________________________________

Badanie LTT w kierunku Boreliozy jest testem transformacji limfocytów. Badanie to opiera się na określeniu limfocytarnej odpowiedzi systemu immunologicznego na antygeny bakterii, które występują przy boreliozie. Pozytywny (dodatni) wynik badania LTT wskazuje na aktywną infekcję w organizmie.

BADANIE REALIZOWANE JEST PO OPŁACENIU ONLINE.

Diagnostyka boreliozy bywa bardzo trudna, w szczególności, jeśli u pacjenta nie pojawi się rumień. Inne objawy boreliozy są na tyle mało specyficzne, że pacjentowi oraz lekarzowi bardzo trudno połączyć występujące objawy z ukąszeniem kleszcza, zwłaszcza, że od momentu ukąszenia do wystąpienia objawów mija często dużo czasu.

Tradycyjnie przeprowadzane badania krwi oparte o wynik dodatni testów serologicznych wskazuje jedynie na to, że taka infekcja miała miejsce w przeszłości. Nie stwierdza natomiast czy infekcja występuje w momencie badania, czy patogen został wyeliminowany w trakcie leczenia lub przez układ odpornościowy organizmu.

Badanie LTT jest wysoko specjalistycznym testem uzupełniającym diagnostykę boreliozy. Przez wielu specjalistów jest uważany za najskuteczniejszy dostępny test, który pozwala stwierdzić istnienie aktywnej infekcji boreliozą w przypadkach, gdy jest to utrudnione lub niemożliwe. Ma szczególne znaczenie w przypadku, kiedy wyniki testów serologicznych (Elisa, Western Blot) dają wyniki ujemne lub niejednoznaczne przy jednoczesnym występowaniu objawów mogących świadczyć o zakażeniu boreliozą.

Szacowana czułość badania LTT w antybiotykoterapii wynosi 89,4%. Swoistość badania plasuje się w następującym przedziale – 98,7% u pacjentów seronegatywnych i 91,6% u pacjentów seropozytywnych.

(źródło  Volker von Baehr,1 Cornelia Doebis,1 Hans-Dieter Volk,2 and Rüdiger von BaehrThe Lymphocyte Transformation Test for Borrelia Detects Active Lyme Borreliosis and Verifies Effective Antibiotic Treatment)