test na ojcostwo

Ile kosztuje test na ojcostwo

test na ojcostwo

Test DNA na ojcostwo jest ważnym narzędziem, które można udowodnić lub obalić biologiczny związek rodzica oraz dziecka.

Dzięki testowi na ojcostwo, przy wykorzystaniu profilu DNA każdej osoby możemy porównać dane w celu ustalenia, czy istnieje dopasowanie genetyczne.

Jeśli dane profilu genetycznego domniemanego ojca oraz dziecka są ze sobą genetycznie zgodne, wtedy mamy dowód na to, że mężczyzna jest biologicznym ojcem.

Jeśli dane się nie zgadzają, taka osoba zostaje wykluczona jako biologiczny ojciec.

Przyjrzyjmy się kwestii jaka jest cena testu na ojcostwo.

Koszt wysokiej jakości testu na ojcostwo

Ceny testów na ojcostwo w różnych laboratoriach mogą być różne, podobnie jak jakość testów.

Jako laboratorium genetyczne, często otrzymujemy zapytanie o cenę badania na ojcostwo. Wraz z ogromnym wyborem laboratoriów, wzrasta trudność w wybraniu odpowiedniego laboratorium, które będzie spełniać wysokie oczekiwania co do jakości uzyskanego wyniku.

Dla wielu klientów decydującym czynnikiem jest cena, jednak wybór najtańszej opcji nie zawsze oznacza uzyskanie usługi najwyższej jakości w zakresie testu na ojcostwo.

W Internecie istnieją firmy, które oferują wyjątkowo testy DNA na ojcostwo, ale jeśli cena wydaje się podejrzanie niska, może to wzbudzić w nas podejrzenie, z czego ta cena wynika.

Ze względu na to, że celem większości ludzi jest uzyskanie dokładnych i wiarygodnych wyników za rozsądną cenę, poniżej przedstawiono orientacyjny zakres canowy wysokiej jakości testów na ojcostwo.

Ile kosztuje test na ojcostwo?

Cena testu na ojcostwo jest uzależniona od tego jaki rodzaj testu nas interesuje. W praktyce możemy wyróżnić następujące rodzaje testów:

  • Test domniemanego ojca oraz dziecka – koszt od 600 do 800 zł
  • Test domniemanego ojca, matki oraz dziecka – koszt od 900 do 1300 zł
  • Test DNA dla celów sądowych – 1500-2000 zł
  • Test na ojcostwo z mikrośladów –od 800-1000 zł

Czym jest test DNA na ojcostwo?

Materiał każdej osoby jest wyjątkowy – co sprawia, że ​​tego typu testy są bardzo pewne.

Biologiczne dziecko dzieli 50% swojego DNA z biologicznym ojcem i 50% z biologiczną matką. Test DNA na ojcostwo porównuje próbkę DNA od domniemanego ojca i próbkę DNA od dziecka (małoletniego lub dorosłego) w celu ustalenia, czy dwie osoby są ze sobą spokrewnione.

DNA badanego mężczyzny, aby mógł być uznany za biologicznego ojca, musi zostać dopasowane do DNA dziecka w każdym badanym markerze, aby ze 100% pewnością móc potwierdzić, że jest on biologicznym ojcem.

Test na ojcostwo dna

Kto może wykonać test na ojcostwo

Test DNA na ojcostwo może wykonać każdy, aby potwierdzić pokrewieństwo genetyczne między dwojgiem ludzi. Do badania konieczne jest posiadanie materiału genetycznego ojca oraz dziecka.

Realizacja badań w których biorą udział dzieci może się obyć tylko na zlecenie osoby pełnoletniej i aby w badaniu wziąć mogło udział dziecko potrzebna jest zgoda rodziców lub innych prawnych opiekunów dziecka.

Ile czasu zajmuje wykonanie testów na ojcostwo

Większość laboratoriów zwykle wysyła wynik badania na ojcostwo w terminie do 7 dni od otrzymania próbek. Istnieją również metody przyspieszone, aby zapewnić szybki czas realizacji, jeśli wyniki są potrzebne pilnie.

Jak wykonać test na ojcostwo

Co jest potrzebne, aby wykonać test DNA na ojcostwo?

Do wykonania testu DNA na ojcostwo, potrzebna jest próbka DNA od potencjalnego ojca, dziecka i matki dziecka (jej udział jest opcjonalny, ale zalecany).

Jak przeprowadza się test DNA na ojcostwo?

Wszystkie testy na ojcostwo składają się z dwóch części:

  1. Pobranie DNA od uczestników testu, a następnie testowanie
  2. Analiza próbek w laboratorium.

Jak pobierane jest DNA do badania na ojcostwo

DNA do testów na ojcostwo pochodzi z komórek policzkowych uczestników, które są pobierane za pomocą prostego, bezbolesnego wymazu z policzka.

Przebieg procesu pobierania materiału genetycznego:

Każdy uczestnik otrzymuje przyrząd do pobierania wymazów; używając pojedynczo, czubek wacika wciera się mocno po wewnętrznej stronie policzków, aby zebrać materiał DNA.

wykonywanie testu na ojcostwo

Czy testy na ojcostwo dają pewny wynik?

Wykorzystanie w analizie 24 markerów (zamiast 16 markerów, które są oferowane przez niektóre placówki) wiarygodność wyników wzrasta nawet ponad 1000 razy. Dzięki temu badanie ojcostwa w takim zakresie pozwala w 100% wykluczyć ojcostwo, a także potwierdzić ojcostwo z prawdopodobieństwem wyższym niż 99,9999% . Jest to wynik graniczący z pewnością.

Czy wynik testu na ojcostwo może być błędny?

Wiele zależy od jakości badań, które jest oferowane przez konkretne laboratorium. Możemy sobie wyobrazić teoretyczną możliwość, kiedy ze względu na nieprzestrzeganie odpowiednich procedur, lub ich brak może pojawić się błąd w wyniku. Dlatego ważne jest, aby wybierać laboratorium, któremu możemy zaufać, które posiada odpowiednie certyfikaty i posiada oraz przestrzega procedur laboratoryjnych.

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Genetyka_genealogiczna

Scroll to Top